Botjek A/S
Du kan logge ind på Ek-Pro via denne adresse:

app5.ek-pro.dk

og taste dit brugerinfo for at logge på programmet.
 
Du finder manual til EK-Pro her. Her får du en grundig gennemgang af programmet og dets funktioner.