Botjek A/S

Priser og betingelser
 

Alle priser, gældende pr. 1. april 2014, er ekskl. moms og reguleres normalt én gang årligt eller i forbindelse med større ændringer.

 

Årsabonnement: 0,- kr.
Enfamiliehuse og sommerhuse:
(Kode 110, 120, 130, 140 under 500 m² samt 510) 
60,- kr. pr. rapport, uanset størrelse og antal bygninger
Energimærkning uden bygningsgennemgang: 60,- kr. uanset størrelse
Flerfamiliehuse, handels- og erhvervsbygninger mv.:
(Kode 140 over 500 m², 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520, 530, 590)
250,- kr. pr. rapport, uanset størrelse og antal bygninger

 

Få EK-Pro til at udføre dine stikprøver:

Enfamiliehuse og sommerhuse: 600,- kr. pr. rapport, uanset størrelse og antal bygninger
Flerfamiliehuse, handels- og erhvervsbygninger mv.:                                                         1.200,- kr. pr. rapport, uanset størrelse og antal bygninger

 

Support til programmet er gratis. Læs mere under Support.

 

Timeprisen for andre udviklingsopgaver som f.eks. udtræk af rapporter i Excel er 800,00 kr. pr. time.

Der faktureres pr. påbegyndt halve time, altså mindst 400,00 kr.

 

EK-Pro kan også tilbyde dig virksomhedsspecifikke løsninger, herunder integrationsløsninger, til at optimere din hverdag. Kontakt os for yderligere dialog herom på info@ek-pro.dk.


 

Vidste du at...

Faglighed bag programmet er i top, da det er rigtige energikonsulenter, der sidder som support og udviklere. Dette sikrer at vi udover den teoretiske viden også har en meget mere praktisk tilgang til tingene, som tager udgangspunkt i energikonsulenternes hverdag.